Choď na obsah Choď na menu
 


7.  KOMUNIKÁCIA

Komunikovať (z lat. communicatus) znamená dorozumieť sa, odovzdať a prijať - vzájomne si vymieňať informácie, preniesť a šíriť, sprístupniť a spájať sa. Aby sme mohli komunikovať, čiže šíriť informácie tak, aby ich niekto prijal, porozumel im a použil ich, musíme zbierať informácie.

Formy komunikácie:Obrázok

-    ústna komunikácia

-    pošta

-    telefón

-    telegraf

-    mobil

-    rádio

-    noviny

-    televízia

-    fax

-    e-mail

-    internet

  

Komunikovať pomocou Internetu sa dá dvomi spôsobmi:

-          neinteraktívnou (asynchrónnou) komunikáciou

-          interaktívnou (synchrónnou) komunikáciou.

 

Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu okamžite jeden na druhého reagovať. To znamená, že vypovedané alebo vyslané informácie jednou osobou sa dostanú k adresátovi až po istom čase (napr. listová komunikácia, telefónne odkazovače, e-mail...).

Interaktívna komunikácia  (s možnosťou okamžitej reakcie). Pri tomto spôsobe komunikácie je odosielateľ pripojený na Internet v tom istom čase ako prijímateľ a môžu medzi sebou bezprostredne komunikovať (napr. textovo, hlasom, príp. sa môžu navzájom aj vidieť). Interaktívnu komunikáciu umožňujú špeciálne programy – textové telefóny (prenos textu), alebo videokonferenčné programy (prenos zvuku a obrazu, napr. Talk, Skype, ICQ, ...).