Choď na obsah Choď na menu
 


8. POUŽITÁ LITERATÚRA

 

[1]          Burger, I. – Polák, B.: Ako sa používa počítač. Príručka pre netechnikov, 3. vyd., Bratislava, 1996, s. 188, ISBN 80-85676-00-1.

[2]          Jašková, Ľ. – Šnajder, Ľ. – Baranovič, R.: Práca s internetom, 3. vyd., SPN Bratislava, 2003, s. 48, ISBN 80-10-00158-9.

[3]          Baranovič, R. – Moravčíková, Ľ. – Šnajder, Ľ.: Internet pro střední školy. Computer Press, Praha, 1999, ISBN 80-7226-590-3.

[4]          Skalka, J. – Klimeš, C. – Lovászová, G. – Švec, P.: Informatika – na maturity a prijímacie skúšky. Enigma Publishing s.r.o., s. 460, ISBN 978-80-89132-50-8.

[5]          Zamastil, M.: Informačné technológie a spoločnosť. Dostupné: <http://referaty.atlas.sk/ostatne/informatika/12671/?page=0>

[6]          Nemček, M.: Informatika, informácia, číselné sústavy, údaje, dáta. Dostupné: <http://referaty.atlas.sk/ostatne/informatika/23530>

[7]          Palásthy, J.: Bit, byte. Základné jednotky informatiky. Dostupné <http://www.oskole.sk/?id cat=1008&clanok=1223>

[8]          Příručky k Internetu pro začátečníky a pokročilé. Dostupné: <http://info.pvt.net/priruc.htm>

[9]          Smeringová, Tatiana: Heuréka! Našiel som na internete, In: IT lib. Informačné technológie a knižnice, č. 2, 2003. ISSN 1336-0779. Dostupné:  http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib032/smeringova.htm>

[10]       Makulová, Soňa: Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2. ISSN 1212-5075. Dostupné: <http://www.ikaros.cz/node/1373>.

[11]       Kódovanie informácie. Dostupné: <http:www.informa.estranky.cz/clanky/informatika-a-informacie>

[12]       Informatike je venovaný samostatný portál. Dostupné: <http://ep.gmrske.sk/?p=31>